Dječja folklorna skupina

Folklorna sekcija danas je najmasovnija sekcija KUD- a "Januševec". Prema uzrastu članova ima dvije skupine; dječju i odraslu. Dječja skupina kroz igru i zabavu uči o starim običajima, plesovima i pjesmama s područja cijele Hrvatske. Djeca u pristupu folkloru iskazuju veliku kreativnost koja se odlično uklapa u koreografije prilagođene njihovom uzrastu. Izvode koreografije u kojima su obrađene igre, brojalice, pjesme i plesovi iz Slavonije, Posavine, Prigorja i Murtera.